Terms &

Conditions

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Inițiatorii și organizatorii concursului

1.1.1. Inițiatorul concursului este Asociația Studenților Arhitecți – asta Cluj (numită asta Cluj) împreună cu Asociația de la 4 - (numită A4).

1.1.2. Comitetul de organizare al concursului este format din: Asociația de la 4 - Asociația Studenților Arhitecți din Timișoara, asta Cluj - Asociația Studenților Arhitecți Cluj, ASAI - Asociația Studenților Arhitecți din Iași și Asociația Studenților Arhitecți a Universității de Arhitectură și Urbanism ''Ion Mincu''.

1.1.3. Fiecare din cele patru asociații este reprezentată de un co-organizator: Lucaciu Diana Andra (Asociația de la 4),  Moroșan Martha (asta Cluj), Antăluță Cătălina (ASAI) și Pușcașu Silvia (Asociația Studenților de la Mincu).

1.1.4. Facultățile participante la ediția din 2019 a Concursului Anual al Studenților Arhitecți care vor studia tema concursului la proiectul de atelier al semestrului 2 sunt:

 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Timișoara, România

 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Cluj-Napoca, România

 • Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”, Iași, România

 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Chișinău, Moldova

 • Facultatea de Arhitectură, Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură, Sibiu


1.1.4. Secretariatul concursului este asigurat de organizatori:

Lucaciu Diana Andra - (Asociația de la 4) și Olariu Bogdan - (A.S.A.I.)

e-mail: concursul.casa@gmail.com


1.2. Motivația concursului

 • Posibilitatea de a oferi un concurs studenților, stimulând competitivitatea și creativitatea, în vederea pregătirii pentru lumea arhitecturii de după terminarea studiilor.

 • Consolidarea ideii de competiție în profesia de arhitect și evidențierea importanței acesteia.

 • Transmiterea mesajului că arhitectura este o profesie migratoare, adaptabilă la cele mai diverse contexte, oferind arhitecților șansa de a călători și de a se adapta condițiilor unui context exterior celui obișnuit.

 • Generarea și facilitarea dialogului între Universitățile și Facultățile de Arhitectură din țară și din străinătate, precum și posibilitatea dialogului și colaborarea dintre studenții acestora.

 • Stimularea ambițiilor individuale și colective într-un sens constructiv, într-un mediu fair-play.

 • Aducerea studenților și a școlilor de arhitectură, prin prisma muncii lor, mai aproape de spațiul public.


1.3. Metodele de comunicare

1.3.1. Toate informațiile legate de concurs vor fi disponibile online pe: https://concursul.casa/

1.3.2. Toate informațiile legate de concurs vor fi disponibile online pe pagina: https://www.facebook.com/concursul.casa/

1.3.3. Toate informațiile legate de concurs vor fi transmise studenților de anul II, de către organizatorii concursului.

1.4. Tipul concursului

1.4.1. Concurs de proiecte adresat studenților arhitecți din anul II.

1.4.2. Studenții pot realiza proiectele sub îndrumarea cadrelor didactice ale atelierelor de proiectare din cadrul facultăților participante.


1.5. Tema concursului

Tema concursului este realizată în urma dialogului și a deciderii de comun acord dintre reprezentanții cadrelor didactice ale atelierului de proiectare al anului II din cadrul facultăților de arhitectură participante. Ea este prezentată în secțiunea DESIGN TASK disponibilă pe site-ul oficial, atât în limba română, cât și în limba engleză.


1.6. Membrii juriului și atribuțiile acestora

1.6.1. Juriul este compus din persoane competente, cu o reputație națională și internațională, ce garantează o jurizare corectă, obiectivă, neobstrucționată de factori exteriori.

1.6.2. Juriul este alcătuit din 5 membri și 2 supleanți.

1.6.3. Juriul va fi prezentat pe site-ul concursului.

1.6.4. Membrii supleanți au dreptul de a-și exprima opinia asupra proiectelor, dar nu au drept de vot asupra proiectelor.

1.6.5. Cei cinci membri titulari au drept de vot și vor stabili ierarhia finală a proiectelor.

1.6.6.  În cazul absenței unuia dintre membrii titulari ai juriului, unul dintre membrii supleanți va înlocui membrul titular absent.

1.6.7. Juriul se va reuni în perioada de 22-24 Mai 2019.

1.6.6. Juriul are următoarele atribuții:

 • evaluarea proiectelor conform criteriilor și metodologiilor

 • nominalizarea unui număr de proiecte finaliste, stabilit de către membrii juriului

 • selectarea proiectelor câștigătoare dintre cele finaliste : premiile 1, 2, 3 și mențiunile

 • identitatea câștigătorilor va fi ținută secretă în plicuri sigilate până la momentul festivității de decernare a premiilor

 • întocmirea raportului juriului și predarea lui către organizatori

 • motivarea în scris, în urma unui scurt comentariu, a alegerii câștigătorilor

1.6.8. Decizia juriului nu poate fi contestată.1.7. Structura comitetului de organizare a concursului

1.7.1. Secretariatul concursului este asigurat de către comitetul de organizare.

Lucaciu Diana Andra și Olariu Bogdan  – responsabili de redactarea raportului împreună cu juriul

1.7.2. Secretariatul concursului are următoarele responsabilități

 • asigură realizarea documentelor ce vor fi distribuite participanților

 • înregistrează nelămuririle și întrebările participanților

 • răspunsurile sunt oferite de organizatorii concursului, dacă întrebările țin de organizarea concursului, sau de reprezentanții facultăților participante, dacă întrebările țin de organizarea locală a concursului, sau de tutorii, îndrumătorii sau autorii temei concursului, dacă întrebările țin de aceasta.

 • validează lista studenților înscriși în concurs și eligibilitatea acestora

 • organizează și asigură modul de colectare al proiectelor – acestea vor fi trimise prin intermediul unui link de wetransfer pe site-ul oficial https://concursul.casa/ la rubrica SUBMIT PROJECT până la data de 17 Mai 2019 până în ora 20:00  

 • proiectele finaliste vor fi listate de către organizatori

 • asigurarea existenței tuturor pieselor cerute în tema concursului și eligibilitatea proiectelor și a participanților

 • asigurarea materialelor necesare juriului

 • comunicarea către participanți a deciziei juriului, a listei finaliștilor și invitarea acestora pe  23 Mai 2019 între orele 20:00 și 23:59 (Festivitatea de Decernare a Premiilor va avea loc în data de 25 Mai 2019)

1.7.3. Site-ul oficial al concursului https://concursul.casa/ conține următoarele informații:

 • organizatorii

 • membrii juriului

 • regulamentul concursului

 • tema concursului

 • calendarul concursului

 • recomandări și bibliografie

 • secțiunea de întrebări și răspunsuri în legătură cu concursul

 • datele de contact

 • imagini din cadrul evenimentului

 • proiectele finaliste însoțite de comentariul juriului

 • rezultatele concursului


2. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

2.1. Condițiile participantului

2.1.1. Singura condiție care permite participarea la concurs a studenților este dată de înscrierea în primul ciclu de studii aparținând unei Facultăți de Arhitectură.
Regulamentul se aplică pentru orice specializare din cadrul Facultăților de Arhitectură.
În cazul în care un student urmează pentru a doua oară specializarea Arhitectură sau Conservare și Restaurare de Arhitectură, va fi eliminată din concurs întreaga echipă.
Secretariatul va putea folosi documente de autentificare a studenților înscriși în anul II, puse la dispoziție de către Decanatul Facultăților sau Rectoratul Universităților și va valida condiția de participant în momentul înscrierii în concurs.

2.1.2. Participanții vor lucra în echipe de câte 2 membri, ambii studenți în anul II. Echipele formate dintr-un singur student vor fi descalificate de către secretariatul concursului.  

2.1.3. Participanții vor fi considerați înscriși în concurs doar dacă au îndeplinit toate cerințele impuse de regulamentul și tema concursului.

2.1.4. Planșele trimise la https://concursul.casa/submitproject trebuie să fie în format pdf, RGB cu dimensiunea maximă de 100MB fiecare planșă.

2.2. Condițiile de participare

2.2.1. Vor fi considerați eligibili studenții care până la data de 17 Mai 2019, ora 20:00 au încărcat proiectul pe https://concursul.casa/submitproject

2.2.2. Piesele proiectului vor fi transpuse în formatul dat de tema concursului afișat pe site-ul oficial (https://concursul.casa/).

2.2.3. Proiectul trebuie să conțină toate piesele cerute prin temă.


3.DESCRIEREA CONCURSULUI

3.1. Înscrierea în concurs

3.1.1. Concursul va fi deschis studenților începând cu 22 Februarie 2019.

3.1.2. Pe data de 1 Martie 2019  li se va prezenta studenților tema concursului, în cadrul evenimentului CASA Alba Iulia 2019, împreună cu o serie de prezentări, menite să informeze studenții despre contextul și situl aferent concursului.

3.1.3. Documentația va fi accesibilă pe site-ul oficial https://concursul.casa/.


3.2. Documentația pusă la dispoziția participanților

Documentația pusă la dispoziția participanților împreună cu tema concursului și regulamentul acestuia se găsesc pe site-ul oficial https://concursul.casa/.


3.3. Dreptul participanților de a cere clarificări

3.3.1. Participanți au dreptul de a cere informații scrise și clarificări în legătură cu concursul, organizarea și desfășurarea acestuia. Întrebările pot fi puse sub formă de comentarii pe site-ul oficial https://concursul.casa/.

3.3.2. Organizatorii sunt obligați să răspundă acestora în secțiunea aferentă pe site-ul oficial https://concursul.casa/. Răspunsurile și clarificările vor fi disponibile până în termenul de predare al proiectelor pe data de 17 Mai  la ora 20:00. Comunicarea răspunsurilor se va face prin aceeași metodă de către secretariatul concursului.

3.3.3. Răspunsurile sunt parte din temă și regulamentul concursului.


3.4. Reglementări despre proiecte

3.4.1. Proiectele vor fi prezentate pe 2 planșe (format A1 vertical) și vor conține următoarele piese:

 • Text descriptiv al conceptului proiectului, în limba engleză (max. 250 de cuvinte)

 • Plan de situație cu vecinătăți, scara 1: 200

 • Planurile tuturor nivelurilor (4), scara 1:100

 • Secțiuni / fațade parțiale (2), scara 1:100

 • Fațada la stradă care să cuprindă și părți relevante din fațadele clădirilor cu care se învecinează, la scara 1:100

 • Scheme, schițe de concept sau explicative, în limita suprafeței disponibile

 • Ambianțe interioare pentru locuință, cafenea și curte (min. 3)


Piese opționale:

 • Orice alte desene considerate reprezentative pentru a completa și a argumenta ideea propusă (studii fotografice, schițe, crochiuri, colaje, diagrame și scheme explicative)


3.5. Confidențialitate

3.5.1. Niciun participant nu are dreptul de a contacta membrii juriului pentru a obține informații legate de concurs sau de propriul proiect.

3.5.2. Niciun participant nu are dreptul să își publice proiectul în media înainte de deliberarea finală a juriului.

3.5.3. Decizia juriului este incontestabilă.

3.5.4. Dreptul de autor al fiecărui proiect aparține în egală măsură celor doi membri ai echipei.

3.5.5. Organizatorii și membrii juriului sunt obligați să țină secret conținutul proiectelor și rezultatele deliberării până după Festivitatea de Decernare a Premiilor.

3.6. Categorii și criterii

3.6.1. Criteriile de desemnare a proiectelor câștigătoare sunt menționate în tema concursului:

 • Calitatea relațiilor de învecinare, în toate direcțiile.

 • Capacitatea propunerii de a stabili relații naturale cu vecinătățile și de a media între ele.

 • Calitatea inserției clădirilor propuse în context, luând în considerare funcțiunile complexe și scara urbană.

 • Caracterul spațiului din interiorul sitului și a relațiilor de învecinare dintre locuitori. Posibilitatea de a

exista spații comune private pentru a susține aceste relații.

 • Calitatea locuirii, a funcționalității, a flexibilității, a eficienței folosirii spațiului, a atractivității și a variației tipologiilor.

 • Calitatea și cantitatea de lumină naturală în interiorul spațiilor pentru desfășurarea activităților.

 • Prezența arhitecturală a clădirii în mediul construit și contribuția pe care o aduce imaginii urbane, a impactului asupra spațiului și perceperii spațiului public.

 • Calitatea impactului vizual al propunerii, al conceptului și al spațialității, precum și capacitatea de redare grafică a atmosferei dorite.

 • Implementarea tehnologiilor ecologice moderne și de eficiență energetică prin formă și funcțiune, adaptându-se curentelor arhitecturale contemporane.

3.6.2. Acestor criterii se pot adăuga criteriile membrilor juriului.

3.7. Anunțarea rezultatelor

3.7.1. Secretariatul concursului va comunica finaliștii desemnați în particular prin intermediul platformelor de comunicare (mail, rețele de socializare), iar la final va comunica lista câștigătorilor, publicând-o pe site-ul oficial https://concursul.casa/.

3.7.2. Organizatorii au dreptul de a folosi proiectele participante în materialele de promovare ale proiectului (expoziția proiectelor, publicarea acestora pe site, crearea broșurilor, a posterelor sau orice alte mijloace de comunicare scrisă sau digitală) fără anunțarea în prealabil a autorilor.

3.7.3. Lucrările originale vor fi ținute până la 6 luni și vor fi folosite la realizarea expozițiilor în cadrul școlilor de arhitectură participante.

3.8. Litigii

3.8.1. Decizia juriului cu vedere la evaluarea proiectelor participante nu poate fi contestată și nu poate fi subiectul unei dispute între aceștia, concurs și un terț.


3.9. Publicarea rezultatelor

3.9.1. Decizia finală a juriului va fi sigilată în plicuri și va fi semnată de către toți membrii juriului, identitatea câștigătorilor fiind ținută secretă până în momentul anunțării acestora în cadrul Festivității de Decernare a Premiilor.

3.9.2. Plicurile cu numele câștigătorilor vor fi deschise în cadrul Festivității de Decernare a Premiilor.

3.9.3. Organizatorii vor publica rezultatele concursului pe site-ul oficial https://concursul.casa/ în maximum 3 zile după Festivitatea de Decernare a Premiilor.

3.10. Calendarul concursului

Lansarea concursului și a temei online: - 22 Februarie 2019

Prezentarea temei concursului –  1 Martie 2019

Termenul limită de trimitere a proiectelor pe site-ul oficial https://concursul.casa/submitproject – 17 Mai  ora 20:00

Data listării proiectelor și a validării de către secretariatul concursului – 18 – 21 Mai  2019

Jurizarea proiectelor – 22 - 24 Mai 2019

Anunțarea finaliștilor – 23 Mai 2019  între orele 20:00 și 23:59

Decernarea Premiilor – 25 Mai 2019


UPDATE

3.11. Premii

3.11.1. Premiile CASA .10 sunt:

 • Locul 1: 2x Tabletă grafică Wacom Intuos + 2x Voucher participare Școala de Vară ALLBIM NET 2019

 • Locul 2: 2x Abonament Acces General Electric Castle 2019 +  2x Voucher participare Școala de Vară ALLBIM NET 2019

 • Locul 3: Mouse Wireless Logitech MX Master 2S +  2x Voucher participare Școala de Vară ALLBIM NET 2019

3.11.2.Premiul sponsorului Allplan (2000 lei cash/membru echipă)

Se va acorda echipei clasate cel mai sus în topul realizat de juriul de specialitate, cu condiția obligatorie de a avea propunerea de concurs realizată exclusiv în Allplan (modelul 3D + piesele cerute în tema concursului). Imaginile de prezentare (randările) pot fi executate și în alt program.

Toți cei care doresc să participe la această categorie trebuie să încarce proiectul pe platforma https://portal.bimplus.net/#/auth și să dea drept de acces adresei concurs.casa@allbim.net, până în data de 17 mai 2019, ora 20:00. Proiectele trimise după această oră nu vor fi luate în considerare. Tutorialul de încărcare al proiectelor pe Bimplus se găsește aici, în acest PDF.

Numele proiectului va fi numărul de identificare ales în cadrul concursului.

3.11.3. Premiul sponsorului Lumion (2x ochelari VR Oculus GO)
Toți cei care doresc să participe la această categorie trebuie să realizeze în Lumion un clip video de prezentare a propunerii de concurs, cu lungime de minim 1 minut și maxim 2 minute, care să cuprindă atât imagini interioare, cât și imagini exterioare.

Clipurile se vor trimite pe wetransfer la adresa concurs.casa@allbim.net până la data de 19 mai 2019, ora 23:59. Proiectele trimise după această oră nu vor fi luate în considerare. În titlul fișierului se va găsi numele studenților și facultatea de care aparțin. Clipurile vor fi postate de către ALLBIM NET pe canalul Youtube propriu (și vor indica autorii), într-un playlist care va rămâne privat până la terminarea premierii concursului. Reprezentanții firmei Act-3D B.V. (producător Lumion) vor alege din acest playlist clipul câștigător. Nu este obligatoriu ca echipa premiată de către sponsorul Lumion să se regăsească printre finaliștii CASA.
3.11.4. Premiul de popularitate: 2x Voucher participare Școala de Vară ALLBIM NET 2019.

Această categorie premiază proiectul cu cele mai multe aprecieri pe pagina de Facebook ALLBIM NET și se va desfășura în perioada 26 mai 2019 - 29 mai 2019. Participanții la această categorie trebuie să trimită o singură imagine jpg. de format A0 ce conține planșele de concurs, la adresa marketing@allbim.net, până în data de 25 mai 2019, ora 23:59. Imaginile trimise după această oră nu vor fi luate în considerare.

În descrierea imaginii se vor trece numele studenților și facultatea de care aparțin.

3.12. Regulament predare proiecte

3.12.1. Fiecare echipă își va forma un cod de identificare din 5 litere.
Codul se va regăsi în numele celor două planșe.

3.12.2. Proiectul se va preda până în data de 17 MAI 2019, ora 20:00  prin intermediul unui link de wetransfer prin completarea formularului disponibil la secția ‘’Submit Project’’ de pe site-ul oficial https://concursul.casa/. În acest link de wetransfer se va regăsi ARHIVA ce va fi denumită după numărul de cod ales (ex. BNPTQ.rar), care va conține cele 2 planșe de concurs. Planșele vor fi denumite în ordine, după numărul de cod ales, în format .pdf (ex. BNPTQ1.pdf, BNPTQ2.pdf ).

3.12.3. Planșele de concurs trebuie să nu depășească dimensiunea maximă de 100 MB/ planșă.

3.12.4. În compunerea codurilor este interzisă folosirea de:

 • Coduri cu litere repetitive; ex. AAADC, AADFF etc.

 • Coduri cu litere succesive alfabetic; ex. ABCDE, ABCDQ, ABCGH,

 • Coduri ce conțin litera ‘’O’’

De asemenea, participanții au obligația de a-și păstra codul secret până după momentul Festivității de Decernare a Premiilor.

3.12.5. Publicarea planșelor, a oricărei piese din proiect sau a codului în mediul online pe rețelele de socializare până în momentul Festivității de Decernare a Premiilor conduce la descalificarea proiectului din concurs.

3.12.6. Prin înscrierea în concurs și furnizarea datelor personale, participantul declară pe propria răspundere că deține drepturile legale ale lucrării înscrise în concurs și cedează drepturile de publicare organizatorilor, în vederea folosirii acestora în campaniile de promovare (site, rețele de socializare, mass-media, etc.).

3.12.7. Prin transmiterea datelor personale către organizator, participantul este de acord ca acestea să intre în baza de date a organizatorului, putând fi folosite în cadrul activităților de marketing ale acestuia.

3.12.8. Organizatorul nu va furniza datele participanților altor terțe părți. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public atât numele câștigătorilor, cât și premiile câștigate.

3.12.9. Participanții au dreptul de a solicita, prin cerere scrisă adresată secretariatului concursului, ștergerea sau actualizarea datelor personale (legea 677/2001 și legea506/2004 - libera circulație a datelor și prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice).
4. EXPLOATAREA REZULTATELOR

4.1. Criterii de proprietate ale proiectelor

Participanții înscriși în concurs sunt de acord ca proiectele să fie utilizate de către organizatori în promovarea concursului fără înștiințarea în prealabil a autorilor sau fără să aibă obligații financiare față de aceștia sau de orice altă natură, cu menționarea autorilor.4.2. Drepturile participanților

Participanții au dreptul de a fi menționați în orice utilizare a proiectelor proprii.