RO

Locuire în

cetateCASA, un concurs aparte

Concursul Anual al Studenților Arhitecți, este o poveste care intră în al zecelea an. El a fost construit din dorința studenților de a se cunoaște între ei, cei care studiază arhitectura în toate universitățile din România și de a concura. Competiția este specifică profesiei de arhitect și studenții care au pornit acest concurs au avut convingerea că ea aduce o dimensiune importantă în formarea lor. Dar cum să concurezi dacă ai prea multe teme de studiu, care îți consumă tot timpul, la facultate?  Răspunsul a fost simplu: integrând un concurs în programa universitară. Acest lucru a fost posibil în fiecare an prin eforturile susținute ale studenților organizatori și ale profesorilor îndrumători, ale responsabililor cu disciplina proiectare la anii 2 de studiu și ale conducătorilor școlilor de arhitectură care au participat. De aceea CASA este un concurs special, cu proiecte îndrumate în atelierele de proiectare, care se notează și pentru care se obțin creditele pe un semestru pentru această disciplină. Notele se dau în cadrul fiecărei facultăți, iar proiectele înscrise în concurs se evaluează de către un juriu internațional din profesioniști, independent față de toate universitățile de la care provin concurenții. Concursul s-a consacrat ca fiind o competiție a studenților din anii 2, datorită numitorului comun pentru acest an de studii, identificat încă de la prima ediție : proiectele de locuințe. Această temă se completează cu un regulament solid, ameliorat și adaptat în timp, realizat de studenții organizatori.  


Locuirea, o temă inepuizabilă

Cele mai multe construcții care s-au realizat sau se vor realiza vreodată sunt locuințele. Locuirea este o componentă fundamentală a condiției umane, iar locuințele acoperă un spectru tipologic cu o deschidere totală, de la cele mai precare până la cele mai luxoase, amplasate în toate condițiile imaginabile, purtând tradiții vechi sau ignorându-le. De multe ori locuințele au fost cele care au îndrăznit să exprime schimbările prin care a trecut istoria arhitecturii, să fie purtătoarele inovațiilor și ideilor noilor curente de gândire, apărute în momentele de cotitură și progres. O locuință proprie, mulată pe așteptările fiecăruia, este un deziderat care nu credem că lipseșete nimănui. Marea majoritate a arhitecților realizează în cariera lor cele mai multe proiecte pentru locuințe. Unii poate fac doar proiecte pentru locuințe. Unele dintre ele devin realizări de referință, modele culturale clasice sau surse de inspirație pentru întreaga lume a arhitecturii. Cele mai multe locuințe însă, sunt realizate fără arhitecți, sau cu implicarea minimă a acestora. Totuși, nu putem uita de nevoile celor care locuiesc, de sănătatea și confortul necesar și dorit. Calitatea aerului din spațiile interioare și lumina naturală suficientă și adecvată sunt condiții esențiale pentru locuire. Ele trebuie gândite responsabil de arhitecți, încă de la primele linii desenate. Locuințele au un potențial enorm a contribui la justiția socială, la confortul fizic și psihic al locuitorilor lor și la dezvoltarea durabilă a comunităților. Un viitor al locuirii prevede transformarea radicală a locuințelor dintr-un mare consumator al bugetului fiecăruia într-un producător de resurse, în special energetice. Să nu uităm latura artistică și hrana spitituală pe care o oferă arhitectura celor care învață să o înțeleagă. Concursul CASA a parcurs o serie de situații urbane prin temele pe care le-a oferit pentru studierea locuirii. Au fost zone centrale încărcate de istorie, terenuri cu topografii complicate și vecinătăți atractive, scenarii pentru locuire în comunitate și combinații complementare ale programului cu alte spații ancorate în proiecte. În această temă locuirea capătă o misiune importantă pentru locul ales de studenți : Alba Iulia. Este aceea de a demonstra puterea arhitecturii de a se insera în locuri protejate și extrem de judicios reglementate pentru a conserva caracterul remarcabil și a aduce calități compatibile cu contextul extrem de valoros. Mai mult, provocarea constă în a face o zonă preponderent interesantă pentru turism și instituții, atractivă pentru locuirea permanentă, singura care poate contribui la un echilibru într-un astfel de loc, aducând viață continuă în zonă. Absența locuirii permanente produce deșertul urban, acele locuri în care în anumite perioade ale fiecărei zile construcțiile sunt închise și nefolosite, iar spațiile publice sunt pustii.


Cetatea locuită Alba Carolina

Alba Iulia este un oraș al cărui identitate este legată profund de cea mai mare cetate bastionară de pe teritoriul României. Straturile de istorie s-au așternut unele peste altele în acest loc dens, contopindu-se definitiv. Studenții la arhitectură care au organizat concursul au decis împreună ca ediția a zecea să atragă atenția tuturor participanților asupra acestui loc deosebit. Pentru că Cetatea este inima orașului, concursul nostru nu putea fi decât despre a locui în Cetate. Veți găsi în anexa temei documentația Actualizare Plan Urabnistic Zonal Zona Protejată Cetatea Alba Iulia. Studiile de fundamentare explică prin text și desene starea actuală a mediului construit și prezintă valorile și principiile protecției patrimoniului construit. Reglementările urbanistice detaliază pe larg modul în care orice proiect realizat în această zonă trebuie să răspundă criteriilor constituite pentru a genera o arhitectură compatibilă cu cea existentă și a proteja valorile existente. Locuirea este prezentă în Cetate și în proximitatea acesteia, în imediata vecinătate a zidurilor. In interior ea nu s-a păstrat ca având un caracter dominant, atrofiindu-se, așa cum s-a întâmplat și cu funcțiunea originatoare a Cetății, cea militară. Prezența unui număr mic de locuitori permanenți și presiunea economică de a utiliza clădirile din Cetate în scopuri turistice și comerciale trebuie ponderată. Potențialul de a realiza locuințe de calitate într-un context cu personalitate arhitecturală unică trebuie demonstrat. Iată de ce proiectele studenților pot contribui, pe lângă experiența didactică și atingerea obiectivelor concursului, la a oferi răspunsul exterm de important la întrebarea fundamentală : cum se poate construi arhitectură nouă de valoare în context construit cu regim ridicat de protecție a patrimoniului?


Scenarii, context și imaginație

CASA a oferit întotdeauna câte un scenariu pentru proiectele propuse. De această dată vă propunem să vă imaginați o familie tânără și plină de energie care a hotărât să rămână în orașul natal în pofida tentațiilor de a se stabili într-un alt loc cu magnetism crescut. Ei doresc să își construiască un cămin și să își dezvolte o mică afacere cu o cafenea atrăgătoare în Cetate, demonstrând tuturor că merită și că se poate. Ștacheta este astfel ridicată foarte sus, așa cum merită un loc de excepție. Tinerii proprietari acceptă locuirea într-o formulă cu vecini asemănători ca aspirații și preocupări. Au decis să realizeze un proiect în care fie își atrag de la început partenerii pentru a împărți costurile investiției, fie le recuperează vânzând unitatea sau unitățile de locuit suplimentare pe care le pot realiza pe terenul vizat.


Locul și programul

Terenul pentru proiect se află în Cetate, pe strada Mitropolit Andrei Șaguna, numărul 2 (2A și 2B). suprafața totală a parcelei este de 476,78 m2. Pe teren se găsesc mai multe corpuri construite identificabile ca având valoare culturală mică sau fiind anexe necercetate, în profunzimea lotului. Vecinătățile sunt diverse, clădiri cu valoare culturală mare din secolul al XIX-lea, la stradă, Biblioteca Universității și Cooperativa de nevăzători. În spate, parcela se învecinează cu clădirea Cantinei studențești, o clădire fără valoare istorică. Planurile anexate oferă informații complete despre geometria terenului și a construcțiilor și despre contextul construit. Noii proprietari au analizat cu atenție starea construcțiilor existente și au decis să solicite arhitecților să studieze un proiect în care se renunță complet la toate construcțiile existente de pe lot. Ei doresc să obțină un proiect care profită cât mai bine de calitățile locului, fiind conștienți de particularitatea locuirii într-o zonă și cu astfel de vecinătăți. Parcela fiind situată în zona protejată, este guvernată de reglementări complete explicitate în documentele PUZ, anexate acestei teme. Proprietarii sunt de asemenea conștienți de importanța acestor reglementări cerând arhitecților să le respecte integral și să propună un proiect care cuprinde următoarele: o locuința proprie de dimensiuni rezonabile, confortabilă prin design, beneficiind de lumină naturală adecvată și acordând atenție microuniversului natural al grădinii; încă una sau chiar două locuințe de dimensiuni similare, pentru vânzare, închiriere, sau extinderea familiei, perfect compatibile în ansamblu; o cafenea care să continuie tradiția micului local ”La Pas”, atât de căutat de studenții de la universitatea din apropiere și de unii vizitatori care rătăcesc pe străzi. Toate acestea trebuie în așa fel echilibrate încât locuirea să fie confortabilă fără a miza pe suprafețe mari, iar cafeneaua să ofere o ambianță unică, păstrând caracterul intim și dimensiunea redusă. In consecință, tema propune o explorare a locului și a prevederilor planului urbanistic. Pe baza acestora se cere o propunere care nu pornește de la o temă detaliată ci de la câteva dorințe care trebuie transpuse spațial, în căutarea armoniei, calității, echilibrului și a adecvării. Toate aceste dorințe trebuie satisfăcute în condițiile unei analize atente a posibilităților pe care le oferă locul și al reglementărilor care urmăresc protecția patrimoniului și integrarea armonioasă a oricărei propuneri în contextul existent.


Constrângeri, libertăți și reguli

Planul Urbanistic Zonal Zona Protejată Cetatea Alba Iulia este o lucrare care oferă informațiile necesare înțelegerii contextului și mai ales setul complet de reguli pentru realizarea proiectelor pentru intervenții asupra construcțiilor existente sau realizarea de construcții noi. Citiți-l cu atenție și extrageți regulile și condițiile aplicablie pentru parcela studiată. Nu uitați că pentru a realiza un proiect valoros nu este suficient doar să respectați regulamentele pentru construire. In anumite condiții și în realitate, unele reguli, care nu pot acoperi perfect toate particularitățile, pot fi încălcate rezonabil dacă situația particulară permite soluții justificabile prin calitatea arhitecturii obținute. In astfel de situații propunerile sunt evaluate de comisii specializate, rol pe care îl va avea juriul concursului CASA.


Echipe pentru proiect

Proiectele vor fi realizate în echipe de câte doi studenți, îndrumați în atelierele facultăților din care provin. Lucrul în echipă va stimula dialogul și luarea deciziilor în condiții asemănătoare celor din practica reală. Planificarea lucrului și complementaritatea acțiunilor sunt experiențe benefice ale abordării proiectelor în echipă. Modul de constituire al echipelor este la latitudinea atelierelor fiecărei facultăți de arhitectură. Recomandăm ca îndrumarea din ateliere să nu impună soluții și direcții, rămânând deschisă încercărilor și experiențelor creative și încurajând studenții să ia decizii asumate. De asemenea vă propunem să încercăm să nu mai avem așa numitul ”dopaj” al studenților observat în anii trecuți, prin care personalitatea profesorului de la atelier s-a impus vizibil în proiecte. Ne dorim un concurs între studenți și nu între școli, ateliere sau profesori, chiar dacă modul în care este organizat mizează pe îndrumare și ghidaj. Generozitatea și eforturile celor care au făcut posibil acest concurs trebuie să conducă la o anumită stare de spirit și atitudine care în sport se numește fair play. Onestitatea și originalitatea, încrederea în propriile opțiuni și aprofundarea din partea studenților ar trebui să transpară din fiecare proiect. Este neobișnuit să concurezi ”la vedere”, fără să îți protejezi ideile și intențiile față de competitori, dar noi credem că tocmai această formulă poate oferi o experiență valoroasă studenților care participă, făcându-i astfel pe toți câștigători.


Prezentarea proiectului

Proiectele vor fi prezentate în concurs conform detaliilor din regulament. Pentru predările din atelierele de proiectare fiecare școală poate să completeze sau să modifice cerințele acestei teme. Se cer următoarele piese, paginate cât mai echilibrat pe două formate A1:

  • Text descriptiv al conceptului proiectului, în limba engleză, de maximum 300 de cuvinte

  • Plan de situație cu vecinătăți, la scara 1: 200

  • Planurile tuturor nivelurilor (cel mai probabil 4), la scara 1:100

  • Sectiuni / fațade parțiale (2), la scara 1:100

  • Fațada la stradă, care să cuprindă și părți relevante din fațadele clădirilor cu care se învecinează, la scara 1:100

  • Scheme, schițe de concept sau explicative, în limita suprafeței disponibile a planșelor prezentate

  • Ambianțe interioare pentru locuință, cafenea și curte (minimum 3)

  • Concluzii și provocări

Suntem cu toții conștienți de imperfecțiunea unei astfel de întreprinderi ambițioase și complexe. Multe dintre așteptările și intențiile diferitelor părți implicate nu pot fi satisfăcute în totalitate. Ceea ce credem că dă o valoare foarte mare concursului CIAISIA este faptul că e construit din cele mai bune intenții. Este un material de construcție de cea mai bună calitate, pe care arhitecții ar trebui să îl flosescă mereu, iar studenții să îl deprindă încă de la începutul maratonului lor pentru a deveni arhitecți.

Succes tuturor și mai ales să vă bucurați de CASA.10!


Au pregătit tema pentru voi :

Șerban ȚIGĂNAŞ împreună cu Mihai Mădălin JOLDES și Răzvan NEMŢĂU, cu aportul atent al VELUX România